INFINITE-LIFE.EUléčebné a sebepoznávací expedice do Peru

Rozhovory

V pralese

O šamanském výcviku

Šamanský výcvik je o tom, abyste poznali, ČÍM jste – o ničem jiném. Musíte se odpoutat od sebe  i od všeho, co je lidské, abyste na to přišli... PAK se zase ke svému lidskému já a k lidství jako takovému vrátíte, ale už na jiné úrovni  a vnímáte to s jaksi zdravým odstupem.  

Během šamanské práce cítíme, že džungle nás neohrožuje, ale chrání

Šamani, DNA a energetická dědičnost

Organická hmota je víc, než jen to, za co ji dnes považujeme... V pralese jsem se hodně zabýval organickými tkáněmi, viděl jsem vícedimenzní konstrukci, která je podpírá. Třeba molekulu DNA, viděnou ve stavu rozšířeného vědomí, jsem chápal jako umělecké dílo a zároveň jako výtvor vyšší kosmické vědy.  

Zvláštní "nahé" stromy

Rostlinné poklady pralesa

Jistě, jsou. A je to medicína par excellence! Dle mé zkušenosti hlavně  v amazonských horách, tam kde je krajina kopcovitá, jsou dosud mnohé zcela neznámé rostliny. Myslím, že jejich objevení a následné používání by mohlo doslova změnit svět. Indiánští šamani je ovšem dobře znají!  

Slavný šaman kmene Ese-eja, jehož indiánské jméno zní v překladu "mocný pásovec"

Neobjevené indiánské kmeny a genocida Indiánů

Na to je velmi těžké odpovědět. Setkal jsem se s mnoha skvělými velkými šamany - a všichni disponovali neobyčejnými silami. Každý skutečný šaman je JINAK geniální a poněkud JINAK osvícený. No tak třeba Don Alfonso... Ten byl opravdu povedený.  

A005.jpg

Kdo ničí dle šamanů džungli a proč

Nejdůležitější je ochranná funkce Madre Selvy... Masív džungle chrání naši duši a mozek před vlivy a návštěvami temných sil z galaktického dna, z kosmického podsvětí. Džungle byla stvořena Světlými Silami, silami, které milují a podporují Život. Stromy nás odstiňují od té kluzké ničivé tmy... PROTO je také příroda likvidována. Šamani věří, že ničení džungle řídí mocní démoni, jejichž záměrem je se k NÁM díky tomu dostat.  

Don Sergio

Don Sergio v Evropě

Do Evropy přijede známý peruánský šaman Don Sergio. V čem nám může pomoci?S tímto šamanem jsem se setkal poprvé v dobách svého mládí - a bylo to vskutku pozoruhodné setkání. Prozkoumával jsem tehdy silnou silovou zónu nedaleko asi 6 tisíc let starého chrámu Chavín - horské údolí Huantsan.