INFINITE-LIFE.EUléčebné a sebepoznávací expedice do Peru

Náhorní planina Nazca

Drazí přátelé! Letošní rok poskytuje možnost velice intenzivní práce na náhorní planině Nazca, neboť tato významná silová zóna se ještě více aktivizuje. V listopadu a prosinci zde jako vždy několikrát do roka, uskutečníme setkání s andskými šamany kteří nám pomohou v naší práci. Ta spočívá především ve zcela nadstandartní aktivizaci hlavních energetických center, důkladém vyčištění biopole a naplňování se "hvězdným ohněm" – univerzální léčivou a transformující energií z velmi vysokého zdroje. Právě na konci roku 2017 se díky zvýšené aktivitě zóny Nazca tato starobylá práce zde velice zefektivní a prohloubí... Využijeme i obří pyramidu, která zde je, i když na ni peruánská oficiální místa veřejnost neupozorňují. Na Nazce se také nachází zvláštní nekropole – pouštní město mrtvých – kde jsou mumifikováni mocní mágové a velekněžky. Ti se dle současných šamanů již neinkarnují ale zůstávají v prostoru Nazcy jako duchovní rádci a světelní strážci celé zóny. Kontakt s nimi je povznášející a užitečná zkušenost... Na jaře tohoto roku mi v plastické živé vizi vysoký mág kultury Nazca daroval svoji čelenku a hned poté mi ji fyzicky donesl starý peruánec, v mládí huaquero čili vykradač hrobů, který dle svých slov "pro ni musel jít". Nejméně 2 tisíce let starý předmět z pevného textilu byl perfektně zachovalý, včetně nanesených dobových barviv. Jde o mocný předmět síly, jehož předání má symbolizovat počátek nové epochy v práci s vědomím a energií na planině Nazca. Domnívám se, že toto místo je jedním z klíčů k odemknutí duchovního potenciálu současného lidstva.

Práce na Nazce je velikým dobrodružstvím – lidé zde pronikají velice snadno do minulých životů, neboť Nazca silně aktivizuje energetické pole v břiše – to, čemu Indiáni říkají quosquo. Hlubinná paměť člověka se zde nádherně lehko otevírá – a člověk se seznamuje s jejím rozsáhlým a často velmi překvapivým obsahem... Indiáni nazývají tuto naši vnitřní paměť kanay a věří, že obsahuje vše, co si běžně nepamatujeme – např.dobu kdy jsme se jako embryo vznášeli v plodové vodě – ale krom toho také všechny svoje minulé životy. V některých indiánských komunitách kmene quechua je dodnes používán zvláštní pozdrav "noccan kani" – což doslova znamená "mám otevřenou vnitřní paměť". Ten ale smí používat jenom lidé, kteří dosáhli právě pomocí energetických cvičení s břichem stavu, v němž se mohou zcela volně dívat do všech svých minulých životů. Zasvěcenci,  maestros, jsou pak krom toho schopni si vzpomenout kdykoli i na dobu mezi jednotlivými životy, což je považováno za daleko náročnější, neboť jejich quosquo je velmi silné a energeticky vysoce aktivní. Andští mágové vyššího řádu – tzv.huampeq quamyoqové se pak dokážou rozpomenout i na dobu před životy, což je považováno za nejnáročnější.

Ovšem Nazca umožňuje také člověku silně aktivovat v sobě "stav hojnosti" – i to totiž souvisí s vyšší aktivací energetických polí v břiše. Hojnost má vždy zdroj uvnitř člověka, v jeho quosquo, které musí být vyčištěno a speciálně aktivizováno. Horští šamani jsou mistry v technikách čištění a

aktivace našich energetických center. Pokud chce člověk dobře fungovat v ekonomické a pracovní oblasti svého života, musí energetická pole prostupující břichem zbavit všech blokujících programů a kódů a dodat jim energii. Aktivace určitých energetických polí v břiše umožňuje také nesmírně rychlý společenský vzestup a dosažení vysněných úspěchů v práci. Z aktivizovaného břicha jsou jakoby do našeho života vystřelovány "nenáhodné náhody" – tzv.synchronicity, které člověka neomylně nasměrovávají tak, aby byl "ve správnou chvíli na správném místě".

Na Nazce jsou od sebe jednotlivé dimenze odděleny jen velmi tenkými bariérami a lze se zde naučit vstupovat do astrálního prostoru a komunikovat se svými blízkými, kteří už nemají fyzické tělo, což v mnoha případech vyřeší naše vztahy k nim či odstraní naše emocionální napětí, které po jejich smrti může vzniknout. Navíc se zde můžeme setkat také s učitelskými bytostmi – ať už jsou to světelní strážci samotné Nazcy, nebo naši osobní spirituální průvodci. Jde o to, že je to opět energie v našem břiše, jejíž stav nám umožňuje nebo zabraňuje v tzv.vytělesnění – tedy ve vědomém výstupu z fyzického těla. Chcete li se naučit vědomě opouštět tělo, pak silová super-zóna Nazca vám to umožní.

Zóna Nazca je zajímavá tím, že na jedné straně zasahuje vysoko do And a na druhé straně sahá až k pobřeží oceánu. Během práce zde tedy máme možnost vyjíždět do hor – na speciální místa mezi energeticky mocně nabitými kameny, kde ze země vyrůstají obrovské kaktusy různých druhů a na kamenech se vyhřívají zvláštní leguáni, schopní regulovat teplotu těla stejně jako savci. Během rituálů zde nad námi často krouží majestátní kondoři – a to i takových druhů, u nichž rozpětí křídel činí 3 metry. Výše jsou rozsáhlé náhorní plošiny s pampami, po nichž běhají stáda divokých lam vikuní. Ovšem chceme li vyčistit nejlépe biopole, jezdíme k oceánu. Zde, na pláži čarovného zálivu, který nás dokonale chrání před vlnami, nás šamani důkladně očišťují a vytahují z nás kořeny a zdroje veškerých nemocí, neduhů a jiných životních omezení či problémů. Koupání v křišťálově čisté mořské vodě je součástí této práce. Tato část pobřeží pacifiku je skutečně čarovná – pohled na letky pelikánů při zapadajícím Slunci je nezapomenutelný. V moři lze potkat vzácné tučňáky Humboldtovy i lachtany, nad hlavou přelétají fregatky jejichž siluteta se nesmírně podobá siluetě pterodaktyla a do moře střemhlav padají terejové lovící ryby. Pokud se na takovém místě věnujeme šamanské práci, výsledky berou dech...

V poušti – na vysokých písečných dunách či v oázách "jako z Malého prince" se hlavně silně aktivizuje 3.oko – energetický uzel nad kořenem nosu, kterému Indiáni říkají kulli ňawi. Zde mezi tisíciletými podivuhodně pokroucenými pouštními stromy k nám přistupují běžně mocné bytosti světla a radí nám – a my je díky vyšší aktivaci kulli ňawi můžeme dobře vnímat a dokonce i cítit jejich pohlazení či doteky. Lze zde také velmi dobře uskutečnit posvátnou indiánskou "světelnou tantru" – což je intimní spojování se se svými světelnými kosmickými protějšky, která se nazývá taque karpay. Ženským světelným bytostem se říká ňusta – hvězdná princezna. Mužské jsou prostě apu – tak Indiáni označují světelné a učitelské bytosti z vyšších dimenzí bytí obecně. Na Nazce zažilo mnoho lidí tak intenzivní taque karpay, jako by šlo o zcela hmotný prožitek. Je to dáno tím, že přechod z hmotné reality do jiných kosmických říší je zde daleko snazší než jinde na Zemi.

 

Řada lidí si spojuje Nazcu s tajuplnými obrazci obřích rozměrů, které jsou zde na veliké ploše jakoby rozesety po zemi. O pravdě řečeno – když zde pracujete s vědomím a energií, je to to poslední, co přitahuje vaši pozornost. Energetická síla Nazcy je totiž tak veliká, že zde i spontánně vstupujeme do stavů rozšířeného vědomí. A pokud speciálně aktivizujeme svá centra, pak spíše se snažíme využít pobyt v této mimořádné oblasti k tomu, abychom prožívali sebepoznávací vhledy, intenzivně se zbavovali svých omezení, léčili se a rozvíjeli své schopnosti. Pokud zde uskutečňujeme meditace, speciální cvičení a šamanské rituály, pak přitom dosahujeme naprosto neuvěřitelných výsledků. Samozřejmě že světoznámé obrazce z Nazcy stojí zato aspoň jednou za život vidět na vlastní oči. Jsou zde 2 typy obrazců: velká šamanská "loga"- znaky, která přestavují jakési erby různých pradávných klanů a škol čarodějů a pak ještě daleko větší obrazce které dle šamanů mají mnohem tajemnější původ – tak zvané jehly a trojúhelníky. Tyto jehly připomínají obrovské přistávací dráhy a mají v sobě cosi mimozemského. Jsou tvořeny transformovanou a navíc elektromagneticky aktivní horninou, často "jdou" přes kopce a hory přičemž někdy "seříznou" přesně vrchol nějakého kopce, který jim stál v cestě. Dle současných šamanů jde o výtvory vzniklé přinejmenším ve spolupráci s nepozemskými entitami a jejich účel spočívá v ekvilibraci energií mezi různými paralelními světy a dimenzemi. Šamanské "erby" mají prozaický účel – klan skrze ně získával ze silové zóny Nazca energii. Přenášela se pomocí jednoduché magie podobnosti (tzv.sympatetické magie) tak, že kdekoli i na místě jakkoli vzdáleném byla vytvořena malá kopie velkého znaku – např.byla vyryta do písku, namalována na tělo, na nádobu s posvátným nápojem atd.a nasávala do sebe a vyzařovala ze sebe energii kterou se na Nazce nabíjel velký znak. Jeden klan používal "značku" velryby, jiný kolibříka, volavku, kondora, pavouka, psa, opice, jiný znak keře atd...

Nazca také pomáhá aktivizovat mocně centrum vůle v solaru – Indiáni mu říkají inti ňawi – "sluneční oko". Čím je enrgie v našem solaru silnější a čistší, tím snadněji si splňujeme svá přání a dosahujeme v životě svých cílů. A co je patrně ještě důležitější – tím silnější v tom nejlepším smyslu a harmoničtější jsme osobnost. Člověk jehož solar je "rozsvícený" snadno odolá jakýmkoliv snahám o jeho zneužití a manipulaci jím. Snadno rozpozná všechny pokusy o jeho využívání jinými a utne je vždy v zárodku. Andští šamani říkají: "kdyby všichni lidé měli čistý solar, nemohla by existovat žádná náboženství ani jakékoliv jiné formy masového zneužívání lidí". Mnoho lidí si právě na Nazce jasně uvědomilo – díky významnému posílení solaru – co doopravdy v životě chtějí a co nechtějí. A pokud se člověk rozhodne, čeho v životě chce dosáhnout a jak chce žít, pak toho také s posíleným solarem dosáhne a žije tak.

Pokud chce člověk dosáhnout hlubokého sebepoznání, poznání vesmíru, své minulosti a někdy také budoucnosti, je na Nazce na správném místě. Stejně tak pokud člověk usiluje o nabytí schopnosti vědomého opouštění těla, o rozvoj jasnovidnosti či léčitelských schopností. Letos je Nazca obzvláště aktivní – v listopadu a prosinci směřují silné proudy kosmických energií jak do utajované pyramidy na Nazce tak i do celé této zóny. Právě proto jsme také posunuli letošní expedice časově tak, aby bylo možné tuto mocnou transformující sílu v Peru na Nazce co nejvíc využít.