INFINITE-LIFE.EUléčebné a sebepoznávací expedice do Peru

Aktivace silových míst v Amazonii

Dochází k obrovské aktivizaci polí obklopujících tuto planetu. A dochází k daleko silnějšímu působení těchto polí a jejich obyvatel na lidské bytosti. Na Zemi existují specifická místa, kde je toto působení daleko silnější, než na zbytku jejího povrchu. A právě do těchto míst se snažíme zájemcům zprostředkovat přístup. V podmínkách Česka to řešíme tak, že děláme semináře pod Svatým Hostýnem, u vápencového bradla Pálava, nebo nyní stavíme obří menhirový kruh pod Blaníkem, kam lidé budou moci mít zcela volný přístup. Ale v rámci planety Země jsou stále těmi nejsilnějšími zónami silové sítě ; zóny v Peru. Může se to v budoucnu změnit protože Země je nyní neobvykle aktivní, ale také nemusí. Jižní Amerika je experimentální kontinent, kde je prolínání dimenzí značně ulehčeno. Poté, co mi byla předána "magická čelenka" na planině Nazca, jsem se dostal do hlubšího kontaktu se strážci této zóny. Tyto mocné světelné bytosti mi vysvětlily, že se přiblížila hluboká transformace lidstva a že nezůstanou stranou tohoto procesu. Bývalí lidé, kteří dosáhli vysoké vibrační úrovně, jsou nezanedbatelnou silou v evoluci Země a lidstva.

V tzv.astrálním prostoru je celá řada enkláv se speciálním posláním. Jejich obyvatelé se odmítli inkarnovat a fungují zcela jiným způsobem než inkarnující se entity na Zemi. Inkarnace rozhodně není jediná evoluční cesta. Někdy je více než dobré vzepřít se tomuto mechanismu, který je vyloženě škodlivé chápat jako nějaký "univerzální zákon". Stovky a tisíce silných duchů se pojistily proti další inkarnaci mumifikací svých těl. V Jižní Americe je takových duchů nejvíce. Bez přehánění lze říci, že jde o celé "hnutí duchů proti reinkarnaci", které se zajímavým způsobem přímo váže na tento kontinent. Nejsou to jen staří duchové pocházející z kultury Nazca, kteří se mnou navázali letos nové přímé a silné kontakty. V Brazílii je už desítky let známý fenomén netělesných doktorů, kteří operují ve fyzické sféře Země a pomáhají zachraňovat lidské životy a odstraňovat utrpení způsobené nemocemi. V této zemi existují organizace, na jejichž neveřejných akcích konaných v silových zónách u Ria, Sao Paula či u města Brasília dochází i k fyzickým materializacím těchto duchů. Tyto mocné "šiky astrálních vzbouřenců" se letost neobvykle zaktivizovaly. Zjevně se chtějí zapojit do transformačního procesu, kterým teď lidstvo prochází.

Mocnou a specifickou "silovou zónou" je také amazonský prales. Je to samozřejmé – jde o největší koncentraci původních rostlinných organismů na této planetě. A rostliny fungují jako silné energetické zářiče. Čím je větší plocha původního porostu, tím silnější pole pak vzniká. Také skrze toto pole může dojít k napojení na velmi vysoké spirituální, kosmické a jemně hmotné zdroje energie a informace. Proto se snažíme – kvůli maximálnímu zefektivnění naší práce – rozdělit pobyt v Peru tak, že týden se pracuje na planině Nazca a týden uprostřed panenského pralesa. Velmi důležité je, aby práce probíhala v takovém prostředí, kde prales není narušen. Pak nás jeho energeticko-informační pole dokáže chránit a účinně odpojit od "matrixu lidstva". V takovém místě lidé přijímají neuvěřitelné informace, jejich duch se ro zpíná a propojuje se s vesmírem. Nyní pracujeme na základně na řece Madre de Dios nedaleko menšího "zlatokopeckého" města Puerto Maldonado. Nedávno bylo toto peruánské město prohlášeno za "hlavní město biodiverzity Země".

Není to přehnané konstatování – hned za městem začíná v podstatě neporušený primární prales nad nímž přelétají velká hejna papušků ara... Je to v peruánském prostředí jakýsi zázrak – kolem jiných měst peruánské Amazonie jako např. Pucallpa nebo Iquitos je prales v širokém okruhu dávno bezohledně vykácen nebo vypálen. A zde – půl hodiny lodí od města, do kterého kdykoli pohodlně doletíte z Limy, se mezi padesáti metrovými stromy procházejí jaguáři, pumy a tapíři. Zdejší šamani tvrdí, že tato část džungle má natolik silné spirituální ochránce, že ji civilizace není schopná zničit. Je neuvěřitelné, že zde navzdory běsnění misionářů, dřevařů a zlatokopů dál žijí dokonce tzv.divocí Indiáni – kmeny, které mají minimální kontakt s civilizací. Jsou to jak migrující skupinky Esse-Eja, Maško-Piro, tak také Machiguengové, ustupující před devastací svého původního prostředí z jiných částí pralesa. Zde, v rozlehlých plochách neporušené džungle mezi řekou Madre de Dios a řekou Inuya nacházejí "divocí" Indiáni jeden ze svých posledních azylů na území Peru. Hluboké propojení šamanů těchto původním způsobem života žijících Indiánů s Universem nám bylo demonstrováno během našich dvou posledních letošních expedic. Pracujeme na základně která, byť je lodí se silným motorem jen půl hodiny vzdálená od města a je vybavena všemi v pralese nevídanými "blahy civilizce" – sprchy v každém bungalovu, čisté postýlky atd... - je přece jen přímo obklopena tajemnou a fakticky zatím jen málo prozkoumanou džunglí. A právě odtud se občas vynořili "divocí" Indiáni. Vyhýbali se přímému kontaktu, ale občas po sobě zanechali stopy – např.v podobě šípů vystřelených v noci z pralesa na naše stavby, ovšem vystřelených zjevně s tím úmyslem, aby přitom nikdo z nás jimi nebyl zasažen... To se prostě občas "dělo" a umocňovalo to samozřejmě značně romantiku naší práce v pralese.

Ale během dvou posledních expedic došlo ke zcela mimořádné události – v noci se z neprostupné džungle vynořil šaman těchto divoce žijících Indiánů, dokonce se svojí "asistentkou" – a oba zjevně nejistě ale zároveň odhodlaně vešli do velkého příbytku, kde právě vrcholil tradiční očistný rituál uskutečňovaný pro nás šamany již civilizovaného kmene Šipibo. Bylo to jako zjevení z jiného světa. Je třeba si uvědomit, že vždy, když někde z pralesa vyjdou "divocí" Indiáni, naplní to na čas i v Jižní Americe jako veliká senzace stránky novin a pokud se podaří je nafilmovat, pak takové záběry se stávají hitem na síti i v televizi. A zde – neočekávaně – poctil svou návštěvou náš ostrov civilizace v podobě naší základny na řece Madre de Dios dokonce sám šaman takovéhoto divokého kmene. A zatímco jeho "asistentka" zpívala – nebybně stojící v transu - tklivou monotónní píseň, ten to šaman obešel všechny účastníky ceremonie a foukl jim do energetického centra v temeni lebky mocný proud světla. Tedy tak jste to alespoň mohli v rozšířeném stavu vědomí vnímat. Hned poté beze slova zmizeli oba opět v pralese... Správci základny nebyli nečekanými návštěvami "divochů" nijak nadšeni, protože z poslední doby byly hlášeny potyčky mezi zlatokopy či nelegálními dobyvateli mahagonu a Indiány Maško-Piro na přítocích řeky Madre de Dios. Když se takto během další expedice opět v noci z pralesa magicky osvětleného roji světlušek vynořil náš tajemný šamanský "pár", vytáhli, aby nás "chránili" pro jistotu pušky a vypustili psy.

Šaman velkého loveckého psa, který se na něj řítil, zpacifikoval jediným pohledem a poté s naprostým klidem ve tváři vstoupil do příbytku, kde opět právě probíhala noční očistná ceremonie. A vše se opakovalo, s tím že se šaman navíc rozhodl promluvit. Skvělou shodou okolností jsem mohl alespoň trochu rozumět jeho slovům, jelikož jazyk jeho kmene byl částečně podobný jiným indiánským jazykům, jejichž základy jsem si musel již dříve osvojit především během naší výzkumné terénní práce týkající se fytoterapie. Šaman ovšem disponoval navíc tak silným biopolem, že pro mě komunikace s ním mohla být do jisté míry i nonverbální. Všichni co něco slyšeli o telepatické hypnóze nebo sdílených vizích mi jistě porozumí. Jeho řeč byla dokonce nahrána, protože jsme nahrávali tu noc obřadní zpěvy našich šamanů a nahrávací zařízení bylo zapnuto, takže jsem ji ráno přepsal a dle svých možností také přeložil: "My vám neublížíme. Zlí bílí muži vypálili naši vesnici, ale my vám neublížíme. Vy jste jiní bílí muži. (Šaman má na mysli zřejmě událost, kdy skupina nelegálních dobyvatelů mahagonu, jak jsme zjistili později, zničila indiánskou osadu nedaleko odtud směrem dolů po proudu řeky.) Část našich lidí odešla tam – daleko od řeky, kam nemůže bílý muž dojít. Rozdělili jsme se. (Po vypálení vesnice se kmen patrně rozdělil a část Indiánů zvolila bezpečnější život v oblasti za nepřístupnými bažinami hluboko v nitru pralesa.) My ale zůstali, protože mi oni – šaman ukazuje vzhůru – řekli: Ne, nechoďte, vy zůstaňte na řece, protože přijdou hodní bílí muži a ženy. A to jste vy! Naši rádci, poreatsiri surari (doslova "sluneční lidé") mě říkají – tady zůstaňte! To říkám svým lidem. Nemusíte na nás pouštět psy. Nemusíte s námi bojovat. My na vás nebudeme střílet šípy. Jsme teď vaši přátelé. Tak to chtějí poreatsiri surari. To mi říkají když ke mě přicházejí z nebe.

My jsme lidé Duhového hada. (Jednotlivé skupiny pralesních Indiánů často sebe sama pojmenovávají na základě identifikace s nějakým posvátným zvířetem – v tomto případě jde o totemové vnímání hada druhu Epicrates cenchria – hroznýšovce duhového, což je jeden z nejkrásnějších obyvatelů pralesa.) My vám budeme davat dary. Teď jste dostali dar vidět. Vidět očima ducha. (Šamani v Amazonii dokážou předat záměrně člověku "energetický dar" kterému se také říká don. Jde o "spresovanou energii" velmi vysoké kvality, která je vložena – často vydechnuta – do biopole příjemce a je schopna rozvinout u něj nějakou mimořádnou schopnost, např.jasnovidnost, schopnost vědomě se uvolňovat z těla a pohybovat se prostorem, léčit atd...) Později jsem se "nalaďoval" na dané téma a snažil se vejít do přímého kontaktu se "slunečními lidmi" kteří takto zajímavě instruovali naše Indiánské sousedy v pralese. Šlo to docela lehce – představili se mi jako obyvatelé 11té dimenze, kteří monitorují vývoj lidstva a planety Země. Džungli považují díky jejím mimořádným energeticko-informačním vlastnostem za perfektní místo pro vzájemný kontakt. Veškeré hmotné útvary jsou složeny z energeticky nabitých matric a ty buď otevírají vchody do jiných dimenzí, nebo je uzavírají. Znečištění – ať chemické nebo mentální – izoluje lidstvo od příjmu inspirace z vyšších dimenzí. Ve většině současných měst je malá šance napojit se na "vyšší" světy. Stejně tak na těch plochách Země, kde jsou jedovatými látkami stříkané plochy monokultur. Amazonie představuje "čistou zónu". Právě zde mohou lidé obdržet dnes velmi důležitá poselství – protože zde ve stavu rozšířeného vědomí mohou vstupovat do světelných trychtýřů a tunelů a přímo komunikovat s vyspělým kosmickým rozumem. Amazonie je zóna fantastických synchronicit urychlujících mocně lidské sebepoznání, léčbu, čištění a rozvoj vnitřních schopností.